MetricOption

public abstract @interface MetricOption
implements Annotation

com.android.tradefed.device.metric.MetricOption


Adnotacja dla metod testowych z adnotacją @Test lub jeśli adnotacja jest częścią listy adnotacji TestDescription która pozwala określić dodatkowe parametry przydatne do: Strojenia zachowania kolektorów, filtrowania niektórych metod.

streszczenie

Metody publiczne

String group ()

Definiuje nazwę grupy, wszystkie metody z adnotacjami o tej samej nazwie będą uważane za część tej samej grupy.

Metody publiczne

Grupa

public String group ()

Definiuje nazwę grupy, wszystkie metody z adnotacjami o tej samej nazwie będą uważane za część tej samej grupy. Domyślnie lub gdy adnotacja nie jest określona, ​​metoda zostanie uznana za część grupy domyślnej. Można je oddzielić przecinkami, aby należeć do kilku grup.

Zwroty
String