Google 致力于为黑人社区推动种族平等。查看具体举措
此页面由 Cloud Translation API 翻译。
Switch to English

IonHeapInfoMetricCollector

public class IonHeapInfoMetricCollector
extends ScheduledDeviceMetricCollector

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.metric.BaseDeviceMetricCollector
com.android.tradefed.device.metric.ScheduledDeviceMetricCollector
com.android.tradefed.device.metric.IonHeapInfoMetricCollector


Düzenli aralıklarla ses ve sistem belleği yığınlarını toplamak için bir ScheduledDeviceMetricCollector .

özet

Kamu kurucuları

IonHeapInfoMetricCollector ()

Kamu kurucuları

IonHeapInfoMetricCollector

public IonHeapInfoMetricCollector ()