Pomocnik Kolekcjonera

public class CollectorHelper
extends Object

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.device.metric.CollectorHelper


Pomocnik do wykonywania niektórych operacji IMetricCollector potrzebnych w kilku miejscach.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

CollectorHelper ()

Metody publiczne

static cloneCollectors ( originalCollectors) cloneCollectors ( originalCollectors)

Pomocnik do klonowania IMetricCollector s, aby każdy IRemoteTest mógł uzyskać inną instancję i uniknąć problemów ze stanem wewnętrznym i wieloma inicjacjami.

Konstruktorzy publiczni

Pomocnik Kolekcjonera

public CollectorHelper ()

Metody publiczne

Kolekcjonerzy klonów

public static  cloneCollectors ( originalCollectors)

Pomocnik do klonowania IMetricCollector s, aby każdy IRemoteTest mógł uzyskać inną instancję i uniknąć problemów ze stanem wewnętrznym i wieloma inicjacjami.

Parametry
originalCollectors : lista oryginalnych kolekcjonerów do sklonowania.

Zwroty
Lista sklonowanych IMetricCollector .