Google 致力于为黑人社区推动种族平等。查看具体举措
此页面由 Cloud Translation API 翻译。
Switch to English

BugreportzMetricCollector

public class BugreportzMetricCollector
extends ScheduledDeviceMetricCollector

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.metric.BaseDeviceMetricCollector
com.android.tradefed.device.metric.ScheduledDeviceMetricCollector
com.android.tradefed.device.metric.BugreportzMetricCollector


Sıkıştırılmış hata raporunu düzenli aralıklarla toplamak için bir ScheduledDeviceMetricCollector .

özet

Kamu kurucuları

BugreportzMetricCollector ()

Kamu kurucuları

BugreportzMetricCollector

public BugreportzMetricCollector ()