Kolekcjoner stanu połączenia Bluetooth

public class BluetoothConnectionStateCollector
extends BluetoothConnectionLatencyCollector

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.device.metric.BaseDeviceMetricCollector
com.android.tradefed.device.metric.HostStatsdMetricCollector
com.android.tradefed.device.metric.BluetoothConnectionLatencyCollector
com.android.tradefed.device.metric.BluetoothConnectionStateCollector


Ten moduł zbierający będzie zbierał metryki BluetoothConnectionStateChanged i rejestrował numer stanu połączenia dla każdego profilu.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

BluetoothConnectionStateCollector ()

Metody chronione

void processStatsReport ( ITestDevice device, InputStreamSource dataStream, DeviceMetricData runData)

Podklasy mogą w razie potrzeby zaimplementować metodę przetwarzania raportu metryk Statsd.

Konstruktorzy publiczni

Kolekcjoner stanu połączenia Bluetooth

public BluetoothConnectionStateCollector ()

Metody chronione

raportStatystykiprocesu

protected void processStatsReport (ITestDevice device, 
        InputStreamSource dataStream, 
        DeviceMetricData runData)

Podklasy mogą w razie potrzeby zaimplementować metodę przetwarzania raportu metryk Statsd. Nazywa się to raportem metryk z konkretnego urządzenia

Parametry
device ITestDevice : urządzenie testowe, z którego pochodzi raport statystyczny

dataStream InputStreamSource : Raport statystyk jako strumień wejściowy

runData DeviceMetricData : Miejsce docelowe, w którym będą przechowywane przetworzone metryki