Obsługa resetowania urządzenia

public class DeviceResetHandler
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.internal.DeviceResetHandler


Narzędzie do obsługi ogólnie resetowania urządzenia. To ma być używane tylko wewnętrznie do uprzęży testowej. Nie należy tego wywoływać podczas testu.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

DeviceResetHandler ( IInvocationContext context)

Metody publiczne

boolean resetDevice ( ITestDevice device)

Wywołuje reset danego urządzenia.

Konstruktorzy publiczni

Obsługa resetowania urządzenia

public DeviceResetHandler (IInvocationContext context)

Parametry
context IInvocationContext

Metody publiczne

zresetować urządzenie

public boolean resetDevice (ITestDevice device)

Wywołuje reset danego urządzenia.

Parametry
device ITestDevice : Urządzenie do zresetowania.

Zwroty
boolean Prawda, jeśli reset się powiódł, w przeciwnym razie fałsz.

Rzuty
DeviceNotAvailableException