Obsługa resetowania urządzenia

public class DeviceResetHandler
extends Object

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.device.internal.DeviceResetHandler


Narzędzie do obsługi ogólnego resetowania urządzenia. Można go używać wyłącznie wewnętrznie w uprzęży testowej. Nie należy tego wywoływać podczas testu.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

DeviceResetHandler ()
DeviceResetHandler ( IInvocationContext context)

Metody publiczne

boolean resetDevice ( ITestDevice device)

Wywołuje reset danego urządzenia.

Konstruktorzy publiczni

Obsługa resetowania urządzenia

public DeviceResetHandler ()

Obsługa resetowania urządzenia

public DeviceResetHandler (IInvocationContext context)

Parametry
context IInvocationContext

Metody publiczne

zresetować urządzenie

public boolean resetDevice (ITestDevice device)

Wywołuje reset danego urządzenia.

Parametry
device ITestDevice : Urządzenie do zresetowania.

Zwroty
boolean Prawda, jeśli resetowanie się powiodło, w przeciwnym razie fałsz.

Rzuca
com.android.tradefed.device.DeviceNotAvailableException
DeviceNotAvailableException