com.android.tradefed.device.helper

Sınıflar

TelefonculukHelper Telefonla ilgili bilgileri kullanmak ve almak için bir yardımcı program.
TelephonyHelper.SimCardInformation Sim kartla ilgili bilgiler için bir bilgi sahibi.