Pomocnik telefoniczny

public class TelephonyHelper
extends Object

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.device.helper.TelephonyHelper


Narzędzie do korzystania i uzyskiwania informacji związanych z telefonią.

Streszczenie

Zagnieżdżone klasy

class TelephonyHelper.SimCardInformation

Posiadacz informacji dla informacji związanych z kartą SIM.

Pola

public static final String CARRIER_PRIVILEGES_KEY

public static final String PACKAGE_NAME

public static final String SECURED_ELEMENT_KEY

public static final String SE_SERVICE_KEY

public static final String SIM_STATE_KEY

public static final TestDescription SIM_TEST

Metody publiczne

static TelephonyHelper.SimCardInformation getSimInfo ( ITestDevice device)

Uzyskaj informacje dotyczące karty SIM z danego urządzenia.

Pola

CARRIER_PRIVILEGES_KEY

public static final String CARRIER_PRIVILEGES_KEY

NAZWA PAKIETU

public static final String PACKAGE_NAME

SECURED_ELEMENT_KEY

public static final String SECURED_ELEMENT_KEY

SE_SERVICE_KEY

public static final String SE_SERVICE_KEY

KLUCZ_STANU SIM

public static final String SIM_STATE_KEY

TEST_SIM

public static final TestDescription SIM_TEST

Metody publiczne

pobierzSimInfo

public static TelephonyHelper.SimCardInformation getSimInfo (ITestDevice device)

Uzyskaj informacje dotyczące karty SIM z danego urządzenia.

Parametry
device ITestDevice : Testowane urządzenie

Zwroty
TelephonyHelper.SimCardInformation Obiekt SimCardInformation wypełniony informacjami o karcie SIM lub wartością null, jeśli coś pójdzie nie tak.

Rzuca
DeviceNotAvailableException