TelephonyHelper.SimCardInformation

public static class TelephonyHelper.SimCardInformation
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.helper.TelephonyHelper.SimCardInformation


Sim kartla ilgili bilgiler için bir bilgi sahibi.

Özet

Alanlar

public boolean mCarrierPrivileges

public boolean mHasSeService

public boolean mHasSecuredElement

public boolean mHasTelephonySupport

public String mSimState

Kamu inşaatçılar

SimCardInformation ()

Herkese açık yöntemler

String toString ()

Alanlar

mCarrierPrivileges

public boolean mCarrierPrivileges

mHasSeService

public boolean mHasSeService

mHasSecuredElement

public boolean mHasSecuredElement

mHasTelephonySupport

public boolean mHasTelephonySupport

mSimState

public String mSimState

Kamu inşaatçılar

SimCardInformation

public SimCardInformation ()

Herkese açık yöntemler

toString

public String toString ()

İadeler
String