TelefonyHelper.SimCardInformation

public static class TelephonyHelper.SimCardInformation
extends Object

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.device.helper.TelephonyHelper.SimCardInformation


Posiadacz informacji dla informacji związanych z kartą SIM.

Streszczenie

Pola

public boolean mCarrierPrivileges

public boolean mHasSeService

public boolean mHasSecuredElement

public boolean mHasTelephonySupport

public String mSimState

Konstruktorzy publiczni

SimCardInformation ()

Metody publiczne

String toString ()

Pola

Przywileje mCarrier

public boolean mCarrierPrivileges

mHasSeService

public boolean mHasSeService

mHasSecuredElement

public boolean mHasSecuredElement

mMa obsługę telefonii

public boolean mHasTelephonySupport

stan mSim

public String mSimState

Konstruktorzy publiczni

Informacje o karcie SIM

public SimCardInformation ()

Metody publiczne

doString

public String toString ()

Zwroty
String