DefaultConnection.ConnectionBuilder

public static class DefaultConnection.ConnectionBuilder
extends Object

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.device.connection.DefaultConnection.ConnectionBuilder


Konstruktor używany do opisywania połączenia.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

ConnectionBuilder ( IRunUtil runUtil, ITestDevice device, IBuildInfo buildInfo, ITestLogger logger)

Metody publiczne

DefaultConnection.ConnectionBuilder addAttributes ( MultiMap <String, String> attributes)
DefaultConnection.ConnectionBuilder setExistingAvdInfo ( GceAvdInfo info)

Konstruktorzy publiczni

Kreator połączeń

public ConnectionBuilder (IRunUtil runUtil, 
        ITestDevice device, 
        IBuildInfo buildInfo, 
        ITestLogger logger)

Parametry
runUtil IRunUtil

device ITestDevice

buildInfo IBuildInfo

logger ITestLogger

Metody publiczne

dodaj atrybuty

public DefaultConnection.ConnectionBuilder addAttributes (MultiMap<String, String> attributes)

Parametry
attributes MultiMap

Zwroty
DefaultConnection.ConnectionBuilder

setExistingAvdInfo

public DefaultConnection.ConnectionBuilder setExistingAvdInfo (GceAvdInfo info)

Parametry
info GceAvdInfo

Zwroty
DefaultConnection.ConnectionBuilder