VmRemoteDevice

public class VmRemoteDevice
extends StubDevice

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.StubDevice
com.android.tradefed.device.cloud.VmRemoteDevice


Zdalne urządzenie wirtualne, którym będziemy zarządzać z wnętrza maszyny wirtualnej.

streszczenie

Konstruktorzy publiczni

VmRemoteDevice (String serial)

Konstruktorzy publiczni

VmRemoteDevice

public VmRemoteDevice (String serial)

Parametry
serial String