VmUzak Cihaz

public class VmRemoteDevice
extends StubDevice implements IConfigurableVirtualDevice

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.StubDevice
com.android.tradefed.device.cloud.VmRemoteDevice


Sanal Makinenin içinden yöneteceğimiz Uzak sanal cihaz.

Özet

Kamu inşaatçıları

VmRemoteDevice (String serial)
VmRemoteDevice (String serial, String knownIp)

Genel yöntemler

String getKnownDeviceIp ()

Varsa bilinen ilişkili IP'yi döndürür, bilinen bir IP yoksa null değerini döndürür.

Kamu inşaatçıları

VmUzak Cihaz

public VmRemoteDevice (String serial)

Parametreler
serial String

VmUzak Cihaz

public VmRemoteDevice (String serial, 
                String knownIp)

Parametreler
serial String

knownIp String

Genel yöntemler

getKnownDeviceIp

public String getKnownDeviceIp ()

Varsa bilinen ilişkili IP'yi döndürür, bilinen bir IP yoksa null değerini döndürür.

İadeler
String