TlenUtil

public class OxygenUtil
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.cloud.OxygenUtil


Narzędzie do interakcji z usługą Oxygen.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

OxygenUtil ()

Domyślny konstruktor OxygenUtil

Metody publiczne

void downloadLaunchFailureLogs (String error, ITestLogger logger)

Pobierz dzienniki błędów z GCS, gdy Oxygen nie uruchomił urządzenia wirtualnego.

static LogDataType getDefaultLogType (String logFileName)

Określ typ danych dziennika pliku dziennika na podstawie jego nazwy.

Konstruktorzy publiczni

TlenUtil

public OxygenUtil ()

Domyślny konstruktor OxygenUtil

Metody publiczne

pobierzLaunchFailureLogs

public void downloadLaunchFailureLogs (String error, 
                ITestLogger logger)

Pobierz dzienniki błędów z GCS, gdy Oxygen nie uruchomił urządzenia wirtualnego.

Parametry
error String : komunikat o błędzie zwrócony z usługi Oxygen

logger ITestLogger : ITestLogger gdzie zapisać plik

getDefaultLogType

public static LogDataType getDefaultLogType (String logFileName)

Określ typ danych dziennika pliku dziennika na podstawie jego nazwy.

Parametry
logFileName String : nazwa zdalnego pliku dziennika.

Zwroty
LogDataType LogDataType , z którym kojarzy się plik dziennika. Zwróci typ UNKNOWN, jeśli nie można określić typu danych dziennika na podstawie jego nazwy.