Zagnieżdżone urządzenie zdalne

public class NestedRemoteDevice
extends TestDevice

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.device.NativeDevice
com.android.tradefed.device.TestDevice
com.android.tradefed.device.cloud.NestedRemoteDevice


Reprezentacja urządzenia działającego w zdalnej maszynie wirtualnej Mątwy. W niektórych przypadkach zmieni to zachowanie urządzenia lokalnego TestDevice , aby skorzystać z konfiguracji.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

NestedRemoteDevice (IDevice device, IDeviceStateMonitor stateMonitor, IDeviceMonitor allocationMonitor)

Tworzy NestedRemoteDevice .

Metody publiczne

final boolean resetVirtualDevice ()

Zdemontuj i przywróć urządzenie wirtualne, aby można było kontynuować testowanie.

Konstruktorzy publiczni

Zagnieżdżone urządzenie zdalne

public NestedRemoteDevice (IDevice device, 
        IDeviceStateMonitor stateMonitor, 
        IDeviceMonitor allocationMonitor)

Tworzy NestedRemoteDevice .

Parametry
device IDevice : powiązane IDevice

stateMonitor IDeviceStateMonitor : mechanizm IDeviceStateMonitor do użycia

allocationMonitor IDeviceMonitor : IDeviceMonitor informujący o zmianach stanu alokacji.

Metody publiczne

zresetuj urządzenie wirtualne

public final boolean resetVirtualDevice ()

Zdemontuj i przywróć urządzenie wirtualne, aby można było kontynuować testowanie.

Zwroty
boolean

Rzuca
DeviceNotAvailableException