NestedDeviceStateMonitor

public class NestedDeviceStateMonitor
extends DeviceStateMonitor

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.NativeDeviceStateMonitor
com.android.tradefed.device.DeviceStateMonitor
com.android.tradefed.device.cloud.NestedDeviceStateMonitor


Sanallaştırılmış ortamın özelliklerini barındırmak için yuvalanmış cihazda ekstra kontroller gerçekleştiren cihaz durumu izleyicisi.

Özet

Kamu inşaatçılar

NestedDeviceStateMonitor ( IDeviceManager mgr, IDevice device, boolean fastbootEnabled)

Korumalı yöntemler

boolean postOnlineCheck (long waitTime)

Çevrimiçi bir cihazda yapılacak ek kontroller

Kamu inşaatçılar

NestedDeviceStateMonitor

public NestedDeviceStateMonitor (IDeviceManager mgr, 
        IDevice device, 
        boolean fastbootEnabled)

Parametreler
mgr IDeviceManager

device IDevice

fastbootEnabled boolean

Korumalı yöntemler

postOnlineCheck

protected boolean postOnlineCheck (long waitTime)

Çevrimiçi bir cihazda yapılacak ek kontroller

Parametreler
waitTime long : ms cinsinden pes etmeden önce beklenecek süre

İadeler
boolean waitTime sona ermeden önce kontroller başarılı olursa true . aksi takdirde false