ZagnieżdżonyMonitorStanuUrządzenia

public class NestedDeviceStateMonitor
extends DeviceStateMonitor

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.device.NativeDeviceStateMonitor
com.android.tradefed.device.DeviceStateMonitor
com.android.tradefed.device.cloud.NestedDeviceStateMonitor


Monitor stanu urządzenia, który wykonuje dodatkowe kontrole na zagnieżdżonym urządzeniu, aby uwzględnić specyfikę środowiska zwirtualizowanego.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

NestedDeviceStateMonitor ( IDeviceManager mgr, IDevice device, boolean fastbootEnabled)

Metody chronione

boolean postOnlineCheck (long waitTime)

Dodatkowe kontrole, które należy przeprowadzić na urządzeniu internetowym

Konstruktorzy publiczni

ZagnieżdżonyMonitorStanuUrządzenia

public NestedDeviceStateMonitor (IDeviceManager mgr, 
        IDevice device, 
        boolean fastbootEnabled)

Parametry
mgr IDeviceManager

device IDevice

fastbootEnabled boolean

Metody chronione

postOnlineCheck

protected boolean postOnlineCheck (long waitTime)

Dodatkowe kontrole, które należy przeprowadzić na urządzeniu internetowym

Parametry
waitTime long : czas oczekiwania w ms przed poddaniem się

Zwroty
boolean true Jeśli kontrole powiodą się przed upływem czasu oczekiwania. inaczej false

Rzuca
DeviceNotAvailableException