GceRemoteCmdFormatter.ScpMode

public static final enum GceRemoteCmdFormatter.ScpMode
extends Enum< GceRemoteCmdFormatter.ScpMode >

Obiekt Java.lang.Object
java.lang.Enum< com.android.tradefed.device.cloud.GceRemoteCmdFormatter.ScpMode >
com.android.tradefed.device.cloud.GceRemoteCmdFormatter.ScpMode


SCP może służyć do wypychania lub ściągania pliku w zależności od struktury argumentów. Upewnij się, że możemy wspierać jedno i drugie.

Streszczenie

Wartości wyliczeniowe

GceRemoteCmdFormatter.ScpMode PULL

GceRemoteCmdFormatter.ScpMode PUSH

Metody publiczne

static GceRemoteCmdFormatter.ScpMode valueOf (String name)
static final ScpMode[] values ()

Wartości wyliczeniowe

CIĄGNĄĆ

public static final GceRemoteCmdFormatter.ScpMode PULL

NACISKAĆ

public static final GceRemoteCmdFormatter.ScpMode PUSH

Metody publiczne

wartość

public static GceRemoteCmdFormatter.ScpMode valueOf (String name)

Parametry
name String

Zwroty
GceRemoteCmdFormatter.ScpMode

wartości

public static final ScpMode[] values ()

Zwroty
ScpMode[]