AcloudConfigParser

public class AcloudConfigParser
extends Object

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.device.cloud.AcloudConfigParser


Klasa pomocnicza, która analizuje konfigurację Acloud (używaną do uruchamiania instancji urządzenia w chmurze).

Streszczenie

Metody publiczne

String getValueForKey ( AcloudConfigParser.AcloudKeys key)

Zwraca wartość powiązaną z kluczem Acloud, null w przypadku braku wartości.

static AcloudConfigParser parseConfig (File configFile)

Przeanalizuj plik konfiguracyjny acloud i zwróć zapełniony AcloudConfigParser , którego można zapytać o wartości.

Metody publiczne

getValueForKey

public String getValueForKey (AcloudConfigParser.AcloudKeys key)

Zwraca wartość powiązaną z kluczem Acloud, null w przypadku braku wartości.

Parametry
key AcloudConfigParser.AcloudKeys

Zwroty
String

parseConfig

public static AcloudConfigParser parseConfig (File configFile)

Przeanalizuj plik konfiguracyjny acloud i zwróć zapełniony AcloudConfigParser , którego można zapytać o wartości. Zwraca wartość null w przypadku błędów.

Parametry
configFile File

Zwroty
AcloudConfigParser