IBatteryInfo

public interface IBatteryInfo

com.android.tradefed.device.battery.IBatteryInfo


Bir cihazın bataryası ile etkileşimi tanımlayan arayüz.

Özet

İç içe geçmiş sınıflar

enum IBatteryInfo.BatteryState

Mevcut pil şarj durumunu açıklar.

Herkese açık yöntemler

abstract IBatteryInfo.BatteryState checkBatteryState (ITestDevice device)

Bir cihaz pilinin mevcut durumunu döndürür.

abstract void disableCharging (ITestDevice device)

Bir cihazın pil şarjını devre dışı bırakın.

abstract void enableCharging (ITestDevice device)

Bir cihazın pil şarjını etkinleştirin.

Herkese açık yöntemler

checkBatteryState

public abstract IBatteryInfo.BatteryState checkBatteryState (ITestDevice device)

Bir cihaz pilinin mevcut durumunu döndürür.

Parametreler
device ITestDevice

İadeler
IBatteryInfo.BatteryState

Atar
DeviceNotAvailableException

disableCharging

public abstract void disableCharging (ITestDevice device)

Bir cihazın pil şarjını devre dışı bırakın.

Parametreler
device ITestDevice

Atar
DeviceNotAvailableException

enableCharging

public abstract void enableCharging (ITestDevice device)

Bir cihazın pil şarjını etkinleştirin.

Parametreler
device ITestDevice

Atar
DeviceNotAvailableException