Informacje o baterii

public interface IBatteryInfo

com.android.tradefed.device.battery.IBatteryInfo


Interfejs definiujący współpracę z baterią urządzenia.

Streszczenie

Metody publiczne

abstract IBatteryInfo.BatteryState checkBatteryState ( ITestDevice device)

Zwraca bieżący stan baterii urządzenia.

abstract void disableCharging ( ITestDevice device)

Wyłącz ładowanie baterii urządzenia.

abstract void enableCharging ( ITestDevice device)

Włącz ładowanie baterii urządzenia.

Metody publiczne

sprawdź stan baterii

public abstract IBatteryInfo.BatteryState checkBatteryState (ITestDevice device)

Zwraca bieżący stan baterii urządzenia.

Parametry
device ITestDevice

Zwroty
IBatteryInfo.BatteryState

Rzuca
DeviceNotAvailableException

wyłącz ładowanie

public abstract void disableCharging (ITestDevice device)

Wyłącz ładowanie baterii urządzenia.

Parametry
device ITestDevice

Rzuca
DeviceNotAvailableException

włącz ładowanie

public abstract void enableCharging (ITestDevice device)

Włącz ładowanie baterii urządzenia.

Parametry
device ITestDevice

Rzuca
DeviceNotAvailableException