Kontroler baterii

public class BatteryController
extends Object

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.device.battery.BatteryController


Klasa użytkowa pozwalająca kontrolować stan naładowania baterii urządzenia.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

BatteryController ()

Metody publiczne

static IBatteryInfo getBatteryInfoForDevice ( ITestDevice device)

Zwraca IBatteryInfo urządzenia.

static IBatteryInfo.BatteryState getDeviceChargingState ( ITestDevice device)

Zwraca stan ładowania urządzenia.

Konstruktorzy publiczni

Kontroler baterii

public BatteryController ()

Metody publiczne

pobierzBatteryInfoForDevice

public static IBatteryInfo getBatteryInfoForDevice (ITestDevice device)

Zwraca IBatteryInfo urządzenia. Zwraca wartość null, jeśli coś pójdzie nie tak lub jeśli urządzenie nie jest obsługiwane.

Parametry
device ITestDevice

Zwroty
IBatteryInfo

pobierz stan ładowania urządzenia

public static IBatteryInfo.BatteryState getDeviceChargingState (ITestDevice device)

Zwraca stan ładowania urządzenia. Jeśli urządzenie nie jest obsługiwane, zwróci IBatteryInfo.BatteryState.UNDEFINED .

Parametry
device ITestDevice

Zwroty
IBatteryInfo.BatteryState

Rzuca
DeviceNotAvailableException