TestDeviceOptions.InstanceType

public static final enum TestDeviceOptions.InstanceType
extends Enum< TestDeviceOptions.InstanceType >

java.lang.Object
java.lang.Enum< com.android.tradefed.device.TestDeviceOptions.InstanceType >
com.android.tradefed.device.TestDeviceOptions.InstanceType


Özet

Enum değerleri

TestDeviceOptions.InstanceType CHEEPS

Chrome OS sanal makinesi (betty)

TestDeviceOptions.InstanceType CUTTLEFISH

Öykünücüyü barındıran örneğe ssh aracılığıyla eriştiğimiz bir öykünücünün içindeki uzak bir cihaz, ardından adb connect.

TestDeviceOptions.InstanceType EMULATOR

Bir android emülatörü.

TestDeviceOptions.InstanceType GCE

ssh ve adb connect ile uzaktan erişim sağladığımız bir cihaz

TestDeviceOptions.InstanceType REMOTE_AVD

TestDeviceOptions.InstanceType REMOTE_NESTED_AVD

Genel yöntemler

static TestDeviceOptions.InstanceType valueOf (String name)
static final InstanceType[] values ()

Enum değerleri

cıvıltı

public static final TestDeviceOptions.InstanceType CHEEPS

Chrome OS sanal makinesi (betty)

MÜREKKEPBALIĞI

public static final TestDeviceOptions.InstanceType CUTTLEFISH

Öykünücüyü barındıran örneğe ssh aracılığıyla eriştiğimiz bir öykünücünün içindeki uzak bir cihaz, ardından adb connect.

EMULATOR

public static final TestDeviceOptions.InstanceType EMULATOR

Bir android emülatörü.

GCE

public static final TestDeviceOptions.InstanceType GCE

ssh ve adb connect ile uzaktan erişim sağladığımız bir cihaz

REMOTE_AVD

public static final TestDeviceOptions.InstanceType REMOTE_AVD

REMOTE_NESTED_AVD

public static final TestDeviceOptions.InstanceType REMOTE_NESTED_AVD

Genel yöntemler

değeri

public static TestDeviceOptions.InstanceType valueOf (String name)

parametreler
name String

İadeler
TestDeviceOptions.InstanceType

değerler

public static final InstanceType[] values ()

İadeler
InstanceType[]