TestDeviceOptions.InstanceType

public static final enum TestDeviceOptions.InstanceType
extends Enum< TestDeviceOptions.InstanceType >

java.lang.Nesne
java.lang.Enum< com.android.tradefed.device.TestDeviceOptions.InstanceType >
com.android.tradefed.device.TestDeviceOptions.InstanceType


Özet

enum değerleri

TestDeviceOptions.InstanceType CHEEPS

Chrome OS VM (betty)

TestDeviceOptions.InstanceType CUTTLEFISH

Bir öykünücünün içindeki, öykünücüyü barındıran örneğe ssh aracılığıyla eriştiğimiz uzak bir aygıt, ardından adb connect.

TestDeviceOptions.InstanceType EMULATOR

Bir android emülatörü.

TestDeviceOptions.InstanceType GCE

ssh ve adb connect ile uzaktan eriştiğimiz bir cihaz

TestDeviceOptions.InstanceType REMOTE_AVD

TestDeviceOptions.InstanceType REMOTE_NESTED_AVD

Genel yöntemler

static TestDeviceOptions.InstanceType valueOf (String name)
static final InstanceType[] values ()

enum değerleri

UCUZ

public static final TestDeviceOptions.InstanceType CHEEPS

Chrome OS VM (betty)

MÜREKKEPBALIĞI

public static final TestDeviceOptions.InstanceType CUTTLEFISH

Bir öykünücünün içindeki, öykünücüyü barındıran örneğe ssh aracılığıyla eriştiğimiz uzak bir aygıt, ardından adb connect.

EMULATÖR

public static final TestDeviceOptions.InstanceType EMULATOR

Bir android emülatörü.

GCE

public static final TestDeviceOptions.InstanceType GCE

ssh ve adb connect ile uzaktan eriştiğimiz bir cihaz

REMOTE_AVD

public static final TestDeviceOptions.InstanceType REMOTE_AVD

REMOTE_NESTED_AVD

public static final TestDeviceOptions.InstanceType REMOTE_NESTED_AVD

Genel yöntemler

değeri

public static TestDeviceOptions.InstanceType valueOf (String name)

parametreler
name String

İadeler
TestDeviceOptions.InstanceType

değerler

public static final InstanceType[] values ()

İadeler
InstanceType[]