TestDeviceOptions.InstanceType

public static final enum TestDeviceOptions.InstanceType
extends Enum< TestDeviceOptions.InstanceType >

Obiekt Java.lang.Object
java.lang.Enum< com.android.tradefed.device.TestDeviceOptions.InstanceType >
com.android.tradefed.device.TestDeviceOptions.InstanceType


Streszczenie

Wartości wyliczeniowe

TestDeviceOptions.InstanceType CHEEPS

Maszyna wirtualna z systemem operacyjnym Chrome (betty)

TestDeviceOptions.InstanceType CUTTLEFISH

Zdalne urządzenie w emulatorze, do którego uzyskujemy dostęp przez ssh do instancji hostującej emulator, a następnie adb connect.

TestDeviceOptions.InstanceType EMULATOR

Emulator Androida.

TestDeviceOptions.InstanceType GCE

Urządzenie, do którego mamy zdalny dostęp poprzez ssh i adb connect

TestDeviceOptions.InstanceType REMOTE_AVD

TestDeviceOptions.InstanceType REMOTE_NESTED_AVD

Metody publiczne

static TestDeviceOptions.InstanceType valueOf (String name)
static final InstanceType[] values ()

Wartości wyliczeniowe

SERCE

public static final TestDeviceOptions.InstanceType CHEEPS

Maszyna wirtualna z systemem operacyjnym Chrome (betty)

MĄTWA

public static final TestDeviceOptions.InstanceType CUTTLEFISH

Zdalne urządzenie w emulatorze, do którego uzyskujemy dostęp przez ssh do instancji hostującej emulator, a następnie adb connect.

EMULATOR

public static final TestDeviceOptions.InstanceType EMULATOR

Emulator Androida.

GCE

public static final TestDeviceOptions.InstanceType GCE

Urządzenie, do którego mamy zdalny dostęp poprzez ssh i adb connect

ZDALNY_AVD

public static final TestDeviceOptions.InstanceType REMOTE_AVD

REMOTE_NESTED_AVD

public static final TestDeviceOptions.InstanceType REMOTE_NESTED_AVD

Metody publiczne

wartość

public static TestDeviceOptions.InstanceType valueOf (String name)

Parametry
name String

Zwroty
TestDeviceOptions.InstanceType

wartości

public static final InstanceType[] values ()

Zwroty
InstanceType[]