TcpCihaz

public class TcpDevice
extends StubDevice implements IConfigurableVirtualDevice

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.device.StubDevice
com.android.tradefed.device.TcpDevice


DeviceSelectionOptions.tcpDeviceRequested() true olduğunda ayırmak için DeviceManager tarafından kullanılan bir yer tutucu IDevice

Özet

Kamu inşaatçıları

TcpDevice (String serial)
TcpDevice (String serial, String knownDeviceIp)

Genel yöntemler

String getKnownDeviceIp ()

Varsa bilinen ilişkili IP'yi döndürür, bilinen bir IP yoksa null değerini döndürür.

Kamu inşaatçıları

TcpCihaz

public TcpDevice (String serial)

parametreler
serial String

TcpCihaz

public TcpDevice (String serial, 
                String knownDeviceIp)

parametreler
serial String

knownDeviceIp String

Genel yöntemler

getKnownDeviceIp

public String getKnownDeviceIp ()

Varsa bilinen ilişkili IP'yi döndürür, bilinen bir IP yoksa null değerini döndürür.

İadeler
String