Boş Cihaz

public class NullDevice
extends StubDevice

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.StubDevice
com.android.tradefed.device.NullDevice


IDeviceSelection#nullDeviceRequested() true olduğunda tahsis etmek için DeviceManager tarafından kullanılan bir yer tutucu IDevice

Özet

Alanlar

public static final String TEMP_NULL_DEVICE_PREFIX

Otomatik olarak oluşturulan boş aygıtlar için adlandırma modeli

Kamu inşaatçıları

NullDevice (String serial)
NullDevice (String serial, boolean isTemporary)

Genel yöntemler

final boolean isTemporary ()

Cihaz, çağrı için geçici olarak oluşturulduysa ve daha sonra silinmesi gerekiyorsa true değerini döndürür.

Alanlar

TEMP_NULL_DEVICE_PREFIX

public static final String TEMP_NULL_DEVICE_PREFIX

Otomatik olarak oluşturulan boş aygıtlar için adlandırma modeli

Kamu inşaatçıları

Boş Cihaz

public NullDevice (String serial)

Parametreler
serial String

Boş Cihaz

public NullDevice (String serial, 
                boolean isTemporary)

Parametreler
serial String

isTemporary boolean

Genel yöntemler

Geçicidir

public final boolean isTemporary ()

Cihaz, çağrı için geçici olarak oluşturulduysa ve daha sonra silinmesi gerekiyorsa true değerini döndürür.

İadeler
boolean