ITestDevice.ApexInfo

public static class ITestDevice.ApexInfo
extends Object

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.device.ITestDevice.ApexInfo


Prosta klasa struktury do przechowywania informacji o pojedynczym wierzchołku APEX

Streszczenie

Pola

public final String name

public final String sourceDir

public final long versionCode

Konstruktorzy publiczni

ApexInfo (String name, long versionCode, String sourceDir)
ApexInfo (String name, long versionCode)

Metody publiczne

boolean equals (Object other)
int hashCode ()
String toString ()

Pola

nazwa

public final String name

źródłoDir

public final String sourceDir

WersjaKod

public final long versionCode

Konstruktorzy publiczni

Informacje Apex

public ApexInfo (String name, 
        long versionCode, 
        String sourceDir)

Parametry
name String

versionCode long

sourceDir String

Informacje Apex

public ApexInfo (String name, 
        long versionCode)

Parametry
name String

versionCode long

Metody publiczne

równa się

public boolean equals (Object other)

Parametry
other Object

Zwroty
boolean

hashCode

public int hashCode ()

Zwroty
int

doString

public String toString ()

Zwroty
String