IYönetilenTestAygıtıFabrika

public interface IManagedTestDeviceFactory

com.android.tradefed.device.IManagedTestDeviceFactory


IManagedTestDevice s için oluşturucu arabirimi

Özet

Genel yöntemler

abstract IManagedTestDevice createDevice (IDevice stubDevice)

IDevice iletilen IManagedTestDevice dayalı olarak bir IManagedTestDevice oluşturun.

abstract void setFastbootEnabled (boolean enable)

Oluşturulan aygıt için hızlı başlatma desteğini etkinleştirin veya etkinleştirmeyin.

Genel yöntemler

cihaz oluştur

public abstract IManagedTestDevice createDevice (IDevice stubDevice)

IDevice iletilen IManagedTestDevice dayalı olarak bir IManagedTestDevice oluşturun.

parametreler
stubDevice IDevice : oluşturulan cihazın türünü tanımlayacak

İadeler
IManagedTestDevice IDevice üzerinde oluşturulan bir IManagedTestDevice

setFastbootEnabled

public abstract void setFastbootEnabled (boolean enable)

Oluşturulan aygıt için hızlı başlatma desteğini etkinleştirin veya etkinleştirmeyin.

parametreler
enable boolean : değer desteği ayarlayın.