IManagedTestDevice.DeviceEventResponse

public static class IManagedTestDevice.DeviceEventResponse
extends Object

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.device.IManagedTestDevice.DeviceEventResponse


Kontener odpowiedzi na wywołanie IManagedTestDevice#handleAllocationEvent(DeviceEvent)