Kimlik Aygıtı Seçimi

public interface IDeviceSelection
implements IMatcher <IDevice>

com.android.tradefed.device.IDeviceSelection


Cihaz seçim kriterleri için arayüz.

Özet

Genel yöntemler

abstract boolean deviceRequested ()
abstract boolean emulatorRequested ()
abstract boolean gceDeviceRequested ()
abstract IDeviceSelection.BaseDeviceType getBaseDeviceTypeRequested ()

Kullanmamız gereken cihaz tipini döndürür.

abstract Integer getBatteryLevel (IDevice device)

Verilen cihaz için pil seviyesini alır

abstract String getDeviceProductType (IDevice device)

Verilen cihazların ürün tipini alır

abstract String getDeviceProductVariant (IDevice device)

Verilen cihazların ürün varyantını alır

abstract getExcludeSerials ()

Seri numaraları dışlama listesinin bir kopyasını alır

abstract getNoMatchReason ()

Cihazın eşleşmeme nedenini döndürür.

abstract getProductTypes ()

Ürün türü listesinin bir kopyasını alır

abstract getProperties ()

Özellik listesinin bir haritasını döndürür

abstract getSerials (IDevice device)

Seri numaralarının bir kopyasını alır

abstract getSerials ()

İstenen dizilerin listesini döndürür.

abstract boolean nullDeviceRequested ()
abstract void setBaseDeviceTypeRequested ( IDeviceSelection.BaseDeviceType type)

Kullanmamız gereken cihaz tipini ayarlar.

abstract void setSerial (String... serialNumber)

Mevcut tüm değerleri değiştirerek seri numaraları dahil etme listesini ayarlayın.

abstract boolean stubEmulatorRequested ()
abstract boolean tcpDeviceRequested ()

Genel yöntemler

cihazistendi

public abstract boolean deviceRequested ()

İadeler
boolean true bir cihaz istendiyse

öykünücüTalep edilen

public abstract boolean emulatorRequested ()

İadeler
boolean true bir öykünücü istendiyse

gceDeviceİstendi

public abstract boolean gceDeviceRequested ()

İadeler
boolean true bir gce cihazı (uzak cihaz olarak da bilinir) istendiyse

getBaseDeviceTypeTalep Edildi

public abstract IDeviceSelection.BaseDeviceType getBaseDeviceTypeRequested ()

Kullanmamız gereken cihaz tipini döndürür.

İadeler
IDeviceSelection.BaseDeviceType

Pil Düzeyini al

public abstract Integer getBatteryLevel (IDevice device)

Verilen cihaz için pil seviyesini alır

parametreler
device IDevice : IDevice

İadeler
Integer cihazın pil seviyesi veya bilinmiyorsa null

getDeviceProductType

public abstract String getDeviceProductType (IDevice device)

Verilen cihazların ürün tipini alır

parametreler
device IDevice : IDevice

İadeler
String cihaz ürün tipi veya bilinmiyorsa null

getDeviceProductVariant

public abstract String getDeviceProductVariant (IDevice device)

Verilen cihazların ürün varyantını alır

parametreler
device IDevice : IDevice

İadeler
String cihaz ürün varyantı veya bilinmiyorsa null

GetExcludeSerials

public abstract  getExcludeSerials ()

Seri numaraları dışlama listesinin bir kopyasını alır

İadeler
seri numaraları ERROR(/Collection)

getNoMatchReason

public abstract  getNoMatchReason ()

Cihazın eşleşmeme nedenini döndürür.

İadeler
a Tahsis edilmeyen seri numarasının bir Haritası

getProductTypes

public abstract  getProductTypes ()

Ürün türü listesinin bir kopyasını alır

İadeler
ürün türlerinin ERROR(/Collection)

getProperties

public abstract  getProperties ()

Özellik listesinin bir haritasını döndürür

İadeler
cihaz özellik adlarının değerlere ERROR(/Map)

getSerials

public abstract  getSerials (IDevice device)

Seri numaralarının bir kopyasını alır

parametreler
device IDevice : Seçim için düşünülen cihazı temsil eden IDevice .

İadeler
seri numaraları ERROR(/Collection)

getSerials

public abstract  getSerials ()

İstenen dizilerin listesini döndürür.

İadeler

nullCihaz Talep Edildi

public abstract boolean nullDeviceRequested ()

İadeler
boolean true eğer boş bir cihaz (başka bir deyişle gerekli cihaz yok) istendiyse

setBaseDeviceTypeTalep edilen

public abstract void setBaseDeviceTypeRequested (IDeviceSelection.BaseDeviceType type)

Kullanmamız gereken cihaz tipini ayarlar.

parametreler
type IDeviceSelection.BaseDeviceType

setSerial

public abstract void setSerial (String... serialNumber)

Mevcut tüm değerleri değiştirerek seri numaraları dahil etme listesini ayarlayın.

parametreler
serialNumber String

stubEmulatorİstendi

public abstract boolean stubEmulatorRequested ()

İadeler
boolean true bir saplama emülatörü istendiyse. Saplama emülatörü, yapılandırmanın bir emülatör başlatması gerektiğinde kullanılacak bir yer tutucudur.

tcpDeviceİstendi

public abstract boolean tcpDeviceRequested ()

İadeler
boolean true bir tcp cihazı (adb bağlı cihaz olarak da bilinir) istendiyse