IDeviceMonitor.DeviceLister

public static abstract class IDeviceMonitor.DeviceLister
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.IDeviceMonitor.DeviceLister


Bilinen cihazları ve durumlarını döndürmesi gereken Runnable benzeri bir sınıf. Bu sınıf, IDeviceMonitor cihaz bilgilerini kendi iş parçacığından IDeviceMonitor izin verir, bu da cihazları listelerken oluşabilecek kilitlenmeleri önlemelidir.

Özet

Kamu inşaatçılar

DeviceLister ()

Herkese açık yöntemler

abstract DeviceDescriptor getDeviceDescriptor (String serial)
abstract listDevices ()

Kamu inşaatçılar

DeviceLister

public DeviceLister ()

Herkese açık yöntemler

getDeviceDescriptor

public abstract DeviceDescriptor getDeviceDescriptor (String serial)

Parametreler
serial String

İadeler
DeviceDescriptor

listDevices

public abstract  listDevices ()

İadeler