Monitor stanu urządzenia

public class DeviceStateMonitor
extends NativeDeviceStateMonitor

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.device.NativeDeviceStateMonitor
com.android.tradefed.device.DeviceStateMonitor


Klasa pomocnicza do monitorowania stanu IDevice .

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

DeviceStateMonitor ( IDeviceManager mgr, IDevice device, boolean fastbootEnabled)

Metody chronione

boolean postOnlineCheck (long waitTime)

Dodatkowe kontrole, które należy przeprowadzić na urządzeniu internetowym

boolean waitForPmResponsive (long waitTime)

Czeka na reakcję menedżera pakietów urządzeń.

Konstruktorzy publiczni

Monitor stanu urządzenia

public DeviceStateMonitor (IDeviceManager mgr, 
        IDevice device, 
        boolean fastbootEnabled)

Parametry
mgr IDeviceManager

device IDevice

fastbootEnabled boolean

Metody chronione

postOnlineCheck

protected boolean postOnlineCheck (long waitTime)

Dodatkowe kontrole, które należy przeprowadzić na urządzeniu internetowym

Parametry
waitTime long : czas oczekiwania w ms przed poddaniem się

Zwroty
boolean true Jeśli kontrole powiodą się przed upływem czasu oczekiwania. inaczej false

Rzuca
DeviceNotAvailableException

waitForPmResponsive

protected boolean waitForPmResponsive (long waitTime)

Czeka na reakcję menedżera pakietów urządzeń.

Parametry
waitTime long : czas oczekiwania w ms przed poddaniem się

Zwroty
boolean true Jeśli zarządzanie pakietami zacznie reagować przed upływem czasu oczekiwania. inaczej false