Właściwości urządzenia

public class DeviceProperties
extends Object

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.device.DeviceProperties


Wspólne definicje stałych nazw właściwości po stronie urządzenia

Streszczenie

Pola

public static final String BOARD

nazwa właściwości płytki urządzenia

public static final String BOOT_REASON_HISTORY

nazwa właściwości historii przyczyn rozruchu urządzenia

public static final String BRAND

nazwa właściwości marki urządzenia

public static final String BUILD_ALIAS

nazwa właściwości dla aliasu nazwy kompilacji

public static final String BUILD_CODENAME

nazwa właściwości dla nazwy kodowej kompilacji urządzenia.

public static final String BUILD_FLAVOR

nazwa właściwości dla smaku kompilacji urządzenia

public static final String BUILD_HEADLESS

nazwa właściwości określająca, czy urządzenie jest bezgłowe

public static final String BUILD_ID

nazwa właściwości identyfikatora kompilacji urządzenia

public static final String BUILD_TAGS

nazwa właściwości znaczników kompilacji urządzenia

public static final String BUILD_TYPE

nazwa właściwości dla typu kompilacji

public static final String FIRST_API_LEVEL

nazwa właściwości wersji pakietu SDK, która została pierwotnie dostarczona na urządzeniu.

public static final String HARDWARE

nazwa właściwości sprzętu urządzenia

public static final String HARDWARE_REVISION

nazwa właściwości wersji sprzętu.

public static final String PRODUCT

nazwa właściwości nazwy produktu urządzenia

public static final String RELEASE_VERSION

nazwa właściwości wersji urządzenia, np. wersja 9 dla Androida Pie

public static final String SDK_VERSION

nazwa właściwości wskazująca wersję zestawu SDK

public static final String VARIANT

nazwa właściwości wskazująca wariant urządzenia (np. flo vs dev)

public static final String VARIANT_LEGACY_LESS_EQUAL_O

Nazwa właściwości starszej wersji wskazująca wariant urządzenia (np. flo vs dev)

public static final String VARIANT_LEGACY_O_MR1

Nazwa właściwości starszego typu O-MR1 wskazująca wariant urządzenia (np. flo vs dev)

Konstruktorzy publiczni

DeviceProperties ()

Pola

TABLICA

public static final String BOARD

nazwa właściwości płytki urządzenia

BOOT_REASON_HISTORY

public static final String BOOT_REASON_HISTORY

nazwa właściwości historii przyczyn rozruchu urządzenia

MARKA

public static final String BRAND

nazwa właściwości marki urządzenia

BUILD_ALIAS

public static final String BUILD_ALIAS

nazwa właściwości dla aliasu nazwy kompilacji

NAZWA KODU BUILDU

public static final String BUILD_CODENAME

nazwa właściwości dla nazwy kodowej kompilacji urządzenia. Przykład: P

BUILD_SMAK

public static final String BUILD_FLAVOR

nazwa właściwości dla smaku kompilacji urządzenia

BUILD_BEZGŁOWY

public static final String BUILD_HEADLESS

nazwa właściwości określająca, czy urządzenie jest bezgłowe

BUILD_ID

public static final String BUILD_ID

nazwa właściwości identyfikatora kompilacji urządzenia

BUILD_TAGS

public static final String BUILD_TAGS

nazwa właściwości znaczników kompilacji urządzenia

TYP BUDYNKU

public static final String BUILD_TYPE

nazwa właściwości dla typu kompilacji

FIRST_API_LEVEL

public static final String FIRST_API_LEVEL

nazwa właściwości wersji pakietu SDK, która została pierwotnie dostarczona na urządzeniu.

SPRZĘT KOMPUTEROWY

public static final String HARDWARE

nazwa właściwości sprzętu urządzenia

WERSJA_SPRZĘTU

public static final String HARDWARE_REVISION

nazwa właściwości wersji sprzętu.

PRODUKT

public static final String PRODUCT

nazwa właściwości nazwy produktu urządzenia

RELEASE_VERSION

public static final String RELEASE_VERSION

nazwa właściwości wersji urządzenia, np. wersja 9 dla Androida Pie

SDK_WERSJA

public static final String SDK_VERSION

nazwa właściwości wskazująca wersję zestawu SDK

WARIANT

public static final String VARIANT

nazwa właściwości wskazująca wariant urządzenia (np. flo vs dev)

VARIANT_LEGACY_LESS_EQUAL_O

public static final String VARIANT_LEGACY_LESS_EQUAL_O

Nazwa właściwości starszej wersji wskazująca wariant urządzenia (np. flo vs dev)

VARIANT_LEGACY_O_MR1

public static final String VARIANT_LEGACY_O_MR1

Nazwa właściwości starszego typu O-MR1 wskazująca wariant urządzenia (np. flo vs dev)

Konstruktorzy publiczni

Właściwości urządzenia

public DeviceProperties ()