DeviceManager.FastbootDevice

public static class DeviceManager.FastbootDevice
extends StubDevice

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.StubDevice
com.android.tradefed.device.DeviceManager.FastbootDevice


Reprezentacja urządzenia w trybie Fastboot.

streszczenie

Konstruktorzy publiczni

FastbootDevice (String serial)

Metody publiczne

boolean isFastbootD ()
void setFastbootd (boolean isFastbootd)

Konstruktorzy publiczni

FastbootDevice

public FastbootDevice (String serial)

Parametry
serial String

Metody publiczne

isFastbootD

public boolean isFastbootD ()

Zwroty
boolean

setFastbootd

public void setFastbootd (boolean isFastbootd)

Parametry
isFastbootd boolean