CihazKatlanabilirDurum

public class DeviceFoldableState
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.DeviceFoldableState


"cmd device_state print-states" tarafından döndürülen aygıtın katlanabilir durumunun temsili.

Özet

kamu inşaatçılar

DeviceFoldableState (long identifier, String name)

Genel yöntemler

int compareTo ( DeviceFoldableState o)
boolean equals (Object obj)
long getIdentifier ()
int hashCode ()
String toString ()

kamu inşaatçılar

CihazKatlanabilirDurum

public DeviceFoldableState (long identifier, 
                String name)

parametreler
identifier long

name String

Genel yöntemler

karşılaştırmak

public int compareTo (DeviceFoldableState o)

parametreler
o DeviceFoldableState

İadeler
int

eşittir

public boolean equals (Object obj)

parametreler
obj Object

İadeler
boolean

getIdentifier

public long getIdentifier ()

İadeler
long

hash kodu

public int hashCode ()

İadeler
int

toString

public String toString ()

İadeler
String