Stan alokacji urządzenia

public final enum DeviceAllocationState
extends Enum< DeviceAllocationState >

Obiekt Java.lang.Object
java.lang.Enum< com.android.tradefed.device.DeviceAllocationState >
com.android.tradefed.device.DeviceAllocationState


Reprezentuje stan alokacji urządzenia z perspektywy IDeviceManager

Streszczenie

Wartości wyliczeniowe

DeviceAllocationState Allocated

urządzenie jest obecnie przydzielone do testu

DeviceAllocationState Available

urządzenie jest dostępne do przydzielenia do testu

DeviceAllocationState Checking_Availability

urządzenie jest obecnie sprawdzane pod kątem responsywności

DeviceAllocationState Ignored

Urządzenie nie pasuje do globalnego filtra urządzeń i zostanie zignorowane przez tę grupę TF

DeviceAllocationState Unavailable

urządzenie jest widoczne przez adb, ale znajduje się w stanie błędu, który uniemożliwia mu uruchomienie testów

DeviceAllocationState Unknown

stan początkowy urządzenia - nie powinien tu przebywać długo

Metody publiczne

DeviceAllocationState handleDeviceEvent (DeviceEvent event)
static DeviceAllocationState valueOf (String name)
static final DeviceAllocationState[] values ()

Wartości wyliczeniowe

Asygnowany

public static final DeviceAllocationState Allocated

urządzenie jest obecnie przydzielone do testu

Dostępny

public static final DeviceAllocationState Available

urządzenie jest dostępne do przydzielenia do testu

Sprawdzanie dostępności

public static final DeviceAllocationState Checking_Availability

urządzenie jest obecnie sprawdzane pod kątem responsywności

Ignorowane

public static final DeviceAllocationState Ignored

Urządzenie nie pasuje do globalnego filtra urządzeń i zostanie zignorowane przez tę grupę TF

Niedostępne

public static final DeviceAllocationState Unavailable

urządzenie jest widoczne przez adb, ale znajduje się w stanie błędu, który uniemożliwia mu uruchomienie testów

Nieznany

public static final DeviceAllocationState Unknown

stan początkowy urządzenia - nie powinien tu przebywać długo

Metody publiczne

obsługuje zdarzenie urządzenia

public DeviceAllocationState handleDeviceEvent (DeviceEvent event)

Parametry
event DeviceEvent

Zwroty
DeviceAllocationState

wartość

public static DeviceAllocationState valueOf (String name)

Parametry
name String

Zwroty
DeviceAllocationState

wartości

public static final DeviceAllocationState[] values ()

Zwroty
DeviceAllocationState[]