ZbieranieByteOutputReceiver

public class CollectingByteOutputReceiver
extends Object implements IShellOutputReceiver

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.device.CollectingByteOutputReceiver


IShellOutputReceiver , który zbiera całe dane wyjściowe powłoki do byte[] . Jest to przydatne w przypadku poleceń powłoki, które generują znaczną ilość danych wyjściowych, gdzie obciążenie pamięci 2x String będzie znaczące.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

CollectingByteOutputReceiver ()

Metody publiczne

void addOutput (byte[] data, int offset, int length)

void cancel ()

Anuluj zbieranie danych wyjściowych

void clear ()

Spróbuj odrefować wszystko, co się da

void flush ()

byte[] getOutput ()
boolean isCancelled ()

Konstruktorzy publiczni

ZbieranieByteOutputReceiver

public CollectingByteOutputReceiver ()

Metody publiczne

dodajWyjście

public void addOutput (byte[] data, 
        int offset, 
        int length)

Parametry
data byte

offset int

length int

anulować

public void cancel ()

Anuluj zbieranie danych wyjściowych

jasne

public void clear ()

Spróbuj odrefować wszystko, co się da

spłukać

public void flush ()

pobierzWyjście

public byte[] getOutput ()

Zwroty
byte[]

jest odwołany

public boolean isCancelled ()

Zwroty
boolean