อุณหภูมิแบตเตอรี่

public class BatteryTemperature
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.BatteryTemperature


สรุป

ช่างก่อสร้างสาธารณะ

BatteryTemperature ()

วิธีการสาธารณะ

Integer getBatteryTemperature (IDevice device)

รับอุณหภูมิแบตเตอรี่ของอุปกรณ์เป็นองศาเซลเซียส

ช่างก่อสร้างสาธารณะ

อุณหภูมิแบตเตอรี่

public BatteryTemperature ()

วิธีการสาธารณะ

getBatteryTemperature

public Integer getBatteryTemperature (IDevice device)

รับอุณหภูมิแบตเตอรี่ของอุปกรณ์เป็นองศาเซลเซียส

สิ่งที่ต้องทำ: ใช้เป็น ddmlib IDevice#getBatteryTemperature()

พารามิเตอร์
device IDevice

ผลตอบแทน
Integer อุณหภูมิของอุปกรณ์เป็นองศาเซลเซียส หากไม่พร้อมใช้งานค่าที่ส่งคืนจะเป็น 0