Temperatura akumulatora

public class BatteryTemperature
extends Object

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.device.BatteryTemperature


Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

BatteryTemperature ()

Metody publiczne

Integer getBatteryTemperature (IDevice device)

Uzyskaj temperaturę baterii urządzenia w stopniach Celsjusza.

Konstruktorzy publiczni

Temperatura akumulatora

public BatteryTemperature ()

Metody publiczne

pobierz temperaturę akumulatora

public Integer getBatteryTemperature (IDevice device)

Uzyskaj temperaturę baterii urządzenia w stopniach Celsjusza.

DO ZROBIENIA: Zaimplementuj jako ddmlib IDevice#getBatteryTemperature()

Parametry
device IDevice

Zwroty
Integer Temperatura urządzenia w stopniach Celsjusza. Jeśli jest niedostępny, zwracana wartość wynosi 0.