TestBağımlılık Çözümleyici

public class TestDependencyResolver
extends Object

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.dependency.TestDependencyResolver


Gerekirse bağımlılıkları çözmek için yardımcı.

Özet

Kamu inşaatçıları

TestDependencyResolver ()

Genel yöntemler

static File resolveDependencyFromContext (File dependency, IBuildInfo build, IInvocationContext context)

Bazı bağlamlara dayalı olarak tek bir bağımlılığı çözün.

Kamu inşaatçıları

TestBağımlılık Çözümleyici

public TestDependencyResolver ()

Genel yöntemler

çözmekDependencyFromContext

public static File resolveDependencyFromContext (File dependency, 
        IBuildInfo build, 
        IInvocationContext context)

Bazı bağlamlara dayalı olarak tek bir bağımlılığı çözün.

parametreler
dependency File : Çözülecek bağımlılık.

build IBuildInfo : Oluşturulmakta olan mevcut yapı bilgileri.

context IInvocationContext : Çağırma bağlamı.

İadeler
File Çözülen bağımlılık veya çözülmediyse null.

atar
BuildRetrievalError