YamlClassOptions Ayrıştırıcı

public class YamlClassOptionsParser
extends Object

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.config.yaml.YamlClassOptionsParser


YAML Tradefed Yapılandırmasından test çalıştırıcı bilgilerini ayrıştırmak için yardımcı.

Özet

Kamu inşaatçıları

YamlClassOptionsParser ( objList) YamlClassOptionsParser ( objList)

Genel yöntemler

getClassesAndOptions ()

Kamu inşaatçıları

YamlClassOptions Ayrıştırıcı

public YamlClassOptionsParser ( objList)

parametreler
objList

Genel yöntemler

getClassesAndOptions

public  getClassesAndOptions ()

İadeler