YamlClassOptionsParser

public class YamlClassOptionsParser
extends Object

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.config.yaml.YamlClassOptionsParser


Pomocnik do analizowania informacji o module testowym z konfiguracji YAML Tradefed.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

YamlClassOptionsParser ( objList) YamlClassOptionsParser ( objList)

Metody publiczne

getClassesAndOptions ()

Konstruktorzy publiczni

YamlClassOptionsParser

public YamlClassOptionsParser ( objList)

Parametry
objList

Metody publiczne

getClassesAndOptions

public  getClassesAndOptions ()

Zwroty