OpenObjectLoader

public class OpenObjectLoader
extends Object implements IDefaultObjectLoader

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.config.yaml.OpenObjectLoader


Loader dla domyślnych obiektów dostępnych w AOSP.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

OpenObjectLoader ()

Metody publiczne

void addDefaultObjects ( IDefaultObjectLoader.LoaderConfiguration loadConfiguration)

W razie potrzeby umożliwia dodanie dowolnych obiektów domyślnych.

Konstruktorzy publiczni

OpenObjectLoader

public OpenObjectLoader ()

Metody publiczne

dodaj obiekty domyślne

public void addDefaultObjects (IDefaultObjectLoader.LoaderConfiguration loadConfiguration)

W razie potrzeby umożliwia dodanie dowolnych obiektów domyślnych.

Parametry
loadConfiguration IDefaultObjectLoader.LoaderConfiguration