IDefaultObjectLoader

public interface IDefaultObjectLoader

com.android.tradefed.config.yaml.IDefaultObjectLoader


YAML yapılandırmamızın parçası olması gereken varsayılan nesneleri yüklemek için arayüz. Bu, YAML konfigürasyonunu içeriğe bağlı olarak ihtiyaç duyduğumuz tüm nesnelerle özelleştirmeye izin verir.

Özet

İç içe geçmiş sınıflar

class IDefaultObjectLoader.LoaderConfiguration

Yükleyiciye bilgi iletmek için yükleme yapılandırma nesnesi.

Herkese açık yöntemler

abstract void addDefaultObjects ( IDefaultObjectLoader.LoaderConfiguration loaderConfiguration)

Herhangi bir varsayılan nesneyi gerektiği gibi eklemeye izin verir.

Herkese açık yöntemler

addDefaultObjects

public abstract void addDefaultObjects (IDefaultObjectLoader.LoaderConfiguration loaderConfiguration)

Herhangi bir varsayılan nesneyi gerektiği gibi eklemeye izin verir.

Parametreler
loaderConfiguration IDefaultObjectLoader.LoaderConfiguration