IDefaultObjectLoader

public interface IDefaultObjectLoader

com.android.tradefed.config.yaml.IDefaultObjectLoader


Interfejs do ładowania domyślnych obiektów, które powinny być częścią naszej konfiguracji YAML. Pozwala to dostosować konfigurację YAML do dowolnych obiektów, których potrzebujemy w zależności od kontekstu.

Streszczenie

Zagnieżdżone klasy

class IDefaultObjectLoader.LoaderConfiguration

Obiekt konfiguracji ładowania służący do przekazywania informacji do modułu ładującego.

Metody publiczne

abstract void addDefaultObjects ( IDefaultObjectLoader.LoaderConfiguration loaderConfiguration)

W razie potrzeby umożliwia dodanie dowolnych obiektów domyślnych.

Metody publiczne

dodaj obiekty domyślne

public abstract void addDefaultObjects (IDefaultObjectLoader.LoaderConfiguration loaderConfiguration)

W razie potrzeby umożliwia dodanie dowolnych obiektów domyślnych.

Parametry
loaderConfiguration IDefaultObjectLoader.LoaderConfiguration