LocalFileResolver

public class LocalFileResolver
extends Object implements IRemoteFileResolver

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.config.remote.LocalFileResolver


Implementacja IRemoteFileResolver umożliwiającego łączenie plików lokalnych

Streszczenie

Pola

public static final String PROTOCOL

Konstruktorzy publiczni

LocalFileResolver ()

Metody publiczne

String getSupportedProtocol ()

Zwraca powiązany protokół obsługiwany do pobrania.

IRemoteFileResolver.ResolvedFile resolveRemoteFile ( IRemoteFileResolver.RemoteFileResolverArgs args)

Rozwiąż zdalny plik w przyszłościowym interfejsie

Pola

PROTOKÓŁ

public static final String PROTOCOL

Konstruktorzy publiczni

LocalFileResolver

public LocalFileResolver ()

Metody publiczne

getSupportedProtocol

public String getSupportedProtocol ()

Zwraca powiązany protokół obsługiwany do pobrania.

Zwroty
String

rozwiązać plik zdalny

public IRemoteFileResolver.ResolvedFile resolveRemoteFile (IRemoteFileResolver.RemoteFileResolverArgs args)

Rozwiąż zdalny plik w przyszłościowym interfejsie

Parametry
args IRemoteFileResolver.RemoteFileResolverArgs : RemoteFileResolverArgs opisujący pilota do pobrania i sposób.

Zwroty
IRemoteFileResolver.ResolvedFile Rozwiązana reprezentacja pliku lokalnego.

Rzuca
BuildRetrievalError