LocalFileResolver

public class LocalFileResolver
extends Object implements IRemoteFileResolver

java.lang.Object
com.android.tradefed.config.remote.LocalFileResolver


Realizacja IRemoteFileResolver który umożliwia łączenie plików lokalnych

Streszczenie

Pola

public static final String PROTOCOL

Konstruktorzy publiczni

LocalFileResolver ()

Metody publiczne

String getSupportedProtocol ()

Zwraca skojarzony protokół obsługiwany do pobrania.

IRemoteFileResolver.ResolvedFile resolveRemoteFile ( IRemoteFileResolver.RemoteFileResolverArgs args)

Rozwiąż zdalny plik w przyszłościowym interfejsie

Pola

PROTOKÓŁ

public static final String PROTOCOL

Konstruktorzy publiczni

LocalFileResolver

public LocalFileResolver ()

Metody publiczne

getSupportedProtocol

public String getSupportedProtocol ()

Zwraca skojarzony protokół obsługiwany do pobrania.

Zwroty
String

resolveRemoteFile

public IRemoteFileResolver.ResolvedFile resolveRemoteFile (IRemoteFileResolver.RemoteFileResolverArgs args)

Rozwiąż zdalny plik w przyszłościowym interfejsie

Parametry
args IRemoteFileResolver.RemoteFileResolverArgs : RemoteFileResolverArgs opisujące pilota pobrać i jak.

Zwroty
IRemoteFileResolver.ResolvedFile Rozwiązana lokalna reprezentacja pliku.

Rzuty
BuildRetrievalError