HttpRemoteFileResolver

public class HttpRemoteFileResolver
extends Object implements IRemoteFileResolver

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.config.remote.HttpRemoteFileResolver


Implementacja IRemoteFileResolver , która umożliwia zdalne pobieranie pliku przez http

Streszczenie

Pola

public static final String PROTOCOL_HTTP

Konstruktory publiczne

HttpRemoteFileResolver ()

Metody publiczne

String getSupportedProtocol ()

Zwraca powiązany protokół obsługiwany do pobrania.

IRemoteFileResolver.ResolvedFile resolveRemoteFile ( IRemoteFileResolver.RemoteFileResolverArgs args)

Rozwiąż zdalny plik w przyszłościowym interfejsie

Metody chronione

IHttpHelper getDownloader ()

Pola

PROTOKOL_HTTP

public static final String PROTOCOL_HTTP

Konstruktory publiczne

HttpRemoteFileResolver

public HttpRemoteFileResolver ()

Metody publiczne

getSupportedProtocol

public String getSupportedProtocol ()

Zwraca powiązany protokół obsługiwany do pobrania.

Zwroty
String

rozwiązać plik zdalny

public IRemoteFileResolver.ResolvedFile resolveRemoteFile (IRemoteFileResolver.RemoteFileResolverArgs args)

Rozwiąż zdalny plik w przyszłościowym interfejsie

Parametry
args IRemoteFileResolver.RemoteFileResolverArgs : RemoteFileResolverArgs opisujący pilota do pobrania i sposób.

Zwroty
IRemoteFileResolver.ResolvedFile Rozstrzygnięta lokalna reprezentacja pliku.

Rzuty
BuildRetrievalError

Metody chronione

Pobierz Downloader

protected IHttpHelper getDownloader ()

Zwroty
IHttpHelper