ProxyConfiguration

public final class ProxyConfiguration
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.config.proxy.ProxyConfiguration


Yürütülecek bir uzak yapılandırmaya işaret etmeye izin veren nesne.

Özet

Alanlar

public static final String PROXY_CONFIG_TYPE_KEY

Kamu inşaatçılar

ProxyConfiguration ()

Herkese açık yöntemler

static String[] clearCommandline (String[] originalCommand)
File getProxyConfig ()

Kullanılacak mevcut proxy yapılandırmasını döndürür.

boolean isProxySet ()

Proxy yapılandırma değerinin ayarlanıp ayarlanmadığını döndürür.

Alanlar

PROXY_CONFIG_TYPE_KEY

public static final String PROXY_CONFIG_TYPE_KEY

Kamu inşaatçılar

ProxyConfiguration

public ProxyConfiguration ()

Herkese açık yöntemler

clearCommandline

public static String[] clearCommandline (String[] originalCommand)

Parametreler
originalCommand String

İadeler
String[]

Atar
ConfigurationException

getProxyConfig

public File getProxyConfig ()

Kullanılacak mevcut proxy yapılandırmasını döndürür.

İadeler
File

isProxySet

public boolean isProxySet ()

Proxy yapılandırma değerinin ayarlanıp ayarlanmadığını döndürür.

İadeler
boolean